Valokuvaajan ammattitutkinto, Kälviä
Koulutuksen tavoite

Opistomme on  järjestänyt valokuvaajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja tutkintotilaisuuksia vuodesta 2006. Nykyinen toteutusmalli aloitettiin kaluston ja sisällön toteutuksen uudistuessa vuonna 2014.  VAT-prosessimme tuottaa valmiuksia valokuvaajan ammattitutkinnon suorittamiseen, opetussuunnitelma pohjautuu ammattitutkinnon perusteisiin. Kokonaisuutta järjestäessä huomioimme valokuvaajan työnkuvaan kytkeytyvät ajankohtaiset aiheet ja mahdolliset muutokset.

VAT-tutkinnon perusteisiin voit tutustua tämän linkin kautta:
http://www.oph.fi/download/111153_valokuvaaja_ammattitutkinto.pdf

 

Opistomme VAT- prosessin kuvaus

Vaihtoehto A. Kesto 3-4 vuotta:
– hakeutumisvaihe (haastattelu, osaamiskartoitus, tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen ja henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
– ammattitaidon hankinta (Perusteet-koulutus + syventävät opinnot (VAP2 tai VRT) + työkokemus + tutkintotilaisuuteen valmistava koulutus)
– osaamisen osoittaminen VAT-tutkintotilaisuudessa; tunnistaminen ja tunnustaminen

Vaihtoehto B. Kesto 2-3 vuotta:
– hakeutumisvaihe (haastattelu, osaamiskartoitus, tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen ja henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
– aiemmin hankitun valokuvauksen perusteiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
– ammattitaidon hankinta (Syventävät opinnot (VAP2 tai VRT) + työkokemus + tutkintotilaisuuteen valmistava koulutus)
– osaamisen osoittaminen VAT-tutkintotilaisuudessa; tunnistaminen ja tunnustaminen

Vaihtoehto C. Käytännön työssä jo useita vuosia toimineille valokuvaajille, kesto 1kk-1 vuosi: 
– hakeutumisvaihe (haastattelu, osaamiskartoitus, tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen)
– aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
– tutkintotilaisuuteen ohjatusti valmistautuminen, tutkintotilaisuuteen valmistavassa koulutuksessa
– osaamisen osoittaminen VAT-tutkintotilaisuudessa; tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkintotilaisuuteen valmistavan, viimeisen koulutusvaiheen alkaessa opiskelijalta/suorittajalta edellytetään:

  • kuvallisen ilmaisun perusteiden hallintaa
  • valokuvauksen kentän tuntemusta
  • valokuvauksen perusteiden vankkaa osaamista
  • studiossa työskentelyn perusteiden hallintaa
  • digitaalisen työnkulun perusteiden selkeää hallintaa
  • kuvankäsittelyn perushallintaa
  • Opiskelijalla tulee tässä vaiheessa olla käytössään tarkoituksenmukainen valokuvauskalusto, ajanmukainen tietokone sekä yleisesti ammattikäytössä oleva kuvankäsittelyohjelma ja mahdollisuus säännölliseen studiossa työskentelyyn.

Osaamistasi voit arvioida alustavasti  täällä:
http://osaan.fi/index.php?ModeSelect=1&ShowOutdated=&SelectParts=-1

Ammattitaidon vahvistaminen ja hankkiminen valokuvauskoulutuksissamme:

Opiskelu koulutuksissamme on monimuotoista aikuisopiskelua, joka sopii työn ohessa suoritettavaksi. Opetus tapahtuu itseohjautuvaa aktiivisuutta edellyttävissä pienryhmissä. Koulutus sisältää lähijaksoja sekä itsenäistä verkko-opiskelua harjoitteluineen sisältävät etäjaksot. Lähijaksot pidetään Keski-Pohjanmaan Kansanopistolla valokuvauskoulutukseen tarkoitetuissa ja suunnitteluissa tiloissa viikonloppuisin kerran kuukaudessa. Kouluttajina toimivat valokuvausalalla työskentelevät ammattilaiset.

 

Opiskelukustannukset:

Hinta on sidoksissa henkilökohtaisen ohjelman laajuuteen, alkaen 950 euroa. Tutkintotilaisuuteen osallistuvan on lisäksi suoritettava OPH:n tutkintomaksu 58 euroa. Opistolla on hostel-tyyppinen, edullinen majoitusmahdollisuus sekä lounasravintola.

Hakuohjeet ja lisätietoa:

Valokuvaajan ammattitutkintovastaava, Jari Eklund (VAT, NTM), jari.eklund at kpedu.fi

Toteutus:

Laajuus: 600h – 1600h
Kesto: 6-36 kk
Haku: lähtötasoon sidottu ns.jatkuva haku. Ota yhteyttä vastuukouluttajaan jari.eklund@kpedu.fi.
Hakijat kutsutaan haastatteluun, jonka ajankohdasta sovitaan henkilökohtaisesti.
Ohjeet haastatteluun ja siellä tarvittavan portfolion valmistamiseen erikseen. 
Koulutuksen tunnus: VAT

Koulutusala
Kulttuuriala » Valokuvaus
Oppilaitos Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutusLaajuus 600-1600 h

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Opistontie 1
68300 Kälviä
Puh. (06) 825 0000
Sähköposti: info.aikuiskoulutus@kpedu.fi
www.kpedu.fi/aikuiskoulutus

Haku

Hae koulutustarjonnasta valitsemalla opisto, koulutusala tai paikkakunta. Voit hakea myös hakusanalla.

Opisto

Koulutusala

Paikkakunta

HakusanaKeski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä

Mellersta Österbottens
utbildningskoncern

Närvilänkatu 8,
67100 Kokkola
Käyntiosoite:
Peikkolinnankatu 6

Puh (06) 825 0000
Fax (06) 825 2009
E-mail: info@kpedu.fi
Internet: www.kpedu.fi